TERAPİ, TEDAVİ VE TEKNİKLER

Terapi, Tedavi ve Teknikleri

TERAPİ, TEDAVİ VE TEKNİKLER

Hippoterapi Tedavisi

At biniciliğinin uzun süredir bilinen ve kanıtlanmış faydalarından esinlenilerek üç boyutlu Binicilik Hareketleri ile tasarlanan At binme stimülatör cihazı, gerçek bir atın doğal koşma biçimlerini taklit eder.

Binicilik sırasında ağırlık merkezi ve vücut ağırlığı sürekli hareket eder. Vücut dengede kalmak için doğal olarak çekirdek kasları stimule eder. Kalça kasları atın ritmiyle uyumlu şekilde hareket eder ve günlük aktivitelerde yaygın olarak kullanılmayan kasları uyarır ve güçlendirir.

·         Vücut balans ve koordinasyonunu artırır

·         Vücut postürünü geliştirir

·         Kan dolaşımını artırır

·         Kalp-damar sağlığını iyileştirir

·         Çekirdek kasları güçlendirir

·         Adrenalin seviyesini yükseltir

Hippoterapi Nedir?

Hippoterapi zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi stratejisidir. Atın hareketleri değişken, ritmik, tekrarlayıcı ve çok yönlüdür. At binerken destek yüzeyinin dinamik olması denge, postural kuvvet ve dayanıklılığın geliştirilmesi için idealdir. Atın hareketleri vestibuler, proprioseptif, taktil ve vizuel uyarılar sağlar. Atın hareketleri postural kontrol, duyu sistemleri ve motor planlamada kolaylık sağlayarak koordinasyon, zamanlama, motor yanıtların düzenlenmesi, solunum kontrolü duyu bütünlüğü ve dikkat isteyen becerilerin geliştirilmesine olanak sağlar.

HİPPOTERAPİ İle Hangi Bozukluklar Tedavi Edilebilir?

·         Kas tonus bozuklukları

·         Denge bozuklukları

·         Koordinasyon bozuklukları

·         Duyu motor fonksiyon bozuklukları

·         Postüral asimetri

·         Zayıf postüral kontrol

·         Hareket bozuklukları

·         Limbik sistem disfonksiyonundan kaynaklanan dikkat isteyen becerilerdeki bozukluk

Nörogelişimsel Tedavi (Bobath)

Bobath yöntemi olarak da bilinen Nörogelişimsel Tedavi, 1940’lı yıllarda Berta Bobath ve eşi Karel Bobath tarafından İngiltere’ de geliştirilmiştir.

Başlangıçta yetişkin nörolojik hastalar için ( felç gibi) geliştirilen Bobath yöntemi, 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde serebral palsi (beyin felci) başta olmak üzere yaygın kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Nörogelişimsel tedavinin amacı anormal hareket paternlerini baskılayıp normal hareket paternlerini açığa çıkarmaktır.

Bunu sağlayabilmek için inhibisyon (engelleme), fasilitasyon (kolaylaştıma) ve stimülasyonun (uyarma) birlikte kullanıldığı özel teknik tutuşlar kullanılır.

Yönlendirme ile çocuğun yapabildikleri uyarılır ve hareketlerde daha çok normal patern gelişir.

Bobath yöntemi ile nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklara mümkün olan en üst seviyede fonksiyonellik kazandırılmış olunur.

Refleksoloji Tedavisi


Halk dilinde “ayak masajı” olarak bilinen refleksolojinin, yaklaşık 5000 yıl önce Çin’de akupunkturla aynı dönemlerde doğduğu sanılıyor ve bu yöntemin çeşitli kültürlerde kadim zamanlardan beri uygulandığı biliniyor. Refleksolojiye ait en eski belgeler Mısır’da bulundu ve MÖ. 2500-2300 yıllarına aitti. Bir Mısırlı hekimin mezarından çıkarılan piktograf, el ve ayak masajının tedavi olarak o dönemlerde uygulandığını gösteriyor.

 

Refleksoloji bugün alternatif tedavi adı verilen terapilerin arasında yer alıyor. Refleks sözcüğünün sözlük anlamı “dış etkilere bağlı olarak istemsiz kas kasılması”dır.

Ancak refleksolojideki refleks terimi, yansıma, aksetme anlamına geliyor. Ellerimiz, ayaklarımız, gözbebeklerimiz ve kulaklarımız vücudumuzun bir çeşit haritasını taşıyor.

Başka bir deyişle, her organın el, ayak, gözbebeği ve kulaklarda yansıdığı bir yer bulunuyor. Her organ bu yansıma alanları ile aynı zamanda bir ilişki içinde.

Ayaklarda, organların yansıdığı noktalar diğerlerine göre daha geniş bir alana yayıldıkları için üzerlerinde çalışmak daha kolay oluyor.

Refleksoloji, vücut enerjisinin dengeli bir biçimde organlara yayılmasını yardımcı olarak, vücuda denge getirmeyi sağlıyor. Vücuttaki enerji; üzüntüler, stres, hastalıklar ve travmalar sonucu tıkanabilir.
Bu tıkanıklıklar sonucu, kimi organ gerektiğinden fazla, kimisi ise az enerji alır. Bu dengesizlik ise yavaş yavaş organların görevlerini iyi bir biçimde yerine getirememesine yol açar.
Refleksoloji sayesinde ayakta gerekli yerlere uygulanan basınç ve masajla bu tıkanıklıklar açılır ve enerjinin akışı sağlanır.
Organlara uyum içinde dağılan enerji, vücudu canlandırır. Enerjinin dengeli yayıldığı vücut sağlıklıdır ve kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahiptir.

Nasıl Uygulanır?
Ayak tabanındaki refleks noktalarına, el ve parmak teknikleriyle ya da ahşap bir çubukla basınç yaparak uygulanıyor. Uygulama sırasında kişi rahatça koltuğa uzanıyor ve ayaklarını tabureye koyuyor.
Ayağın refleks noktalarına parmak ya da çubukla basınç uygulanıyor. Kişinin vücudundaki sorunlu bölgeyle ilgili noktaya basınç uygulandığında bir miktar acı hissetmesi doğal karşılanır.
Seans boyunca ayaktaki tüm refleks noktaları el hareketleriyle tek tek uyarılıyor.

Düzenli yapılan refleksoloji seanslarıyla vücut enerjisindeki tıkanıklıklar giderilir, enerji vücuda dengeli bir biçimde yayılmaya başlar dolayısıyla kan dolaşımı sorunları ortadan kalkar ve oksijen hücrelere daha kolay dağılır. Lenf sistemi görevini daha iyi yapar ve vücuttaki toksinler hücrelerden daha kolay atılır.

Uzay Terapisi

Uzay terapisi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve Serebral palsi başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta kullanılan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemidir.Ülkemizde de farklı isimler ve uygulama yöntemleri ile yaygınlaşan uzay terapi ( Uzay terapisi, 3 C Yöntemi, TheraSuit, Penguen Terapi vb..) tekniği artık Özel eğitim merkezlerinin fizyoterapi ünitelerinin rehabilitasyon yardımcı materyalleri arasında yeri almış bulunmaktadır. 

Uzay terapisi kökenini astronotların uzayda ki yer çekimsiz ortamda karşılaşacakları olumsuz durumları önlemek için özel olarak geliştirilen Penguin Suit isimli bir kıyafetten alır. Bu kıyafet yer çekimsiz ortamda kaslara ve kemiklere yeteri kadar yük binmediği için oluşabilecek kas atrofisi ve osteoporoz(kemik erimesi) gibi olumsuz durumları önlemek için vücudun büyük eklemlerine basınç verilmesi mantığına dayanır.

            Nörolojik hastalarda ilk defa 1992 yılında kullanılan bu özel kıyafet sayesinde hastaların vücutlarında oluşturulan kompresyon ile proprioseptif uyarı ortaya çıkarılır. Vücudun normal duruşu için çok gerekli olan proprioseptif girdiler nörolojik hastalarda yeterli düzeyde değildir. TheraSuit isimli kıyafetin bu olumlu etkisi sayesinde beyin ve kaslar arasında sürekli devam edecek iletişim hastanın vücut farkındalığına olumlu etkiler 

Uzay Terapisi Uygulama Alanları

·         Pediatrik hastalar

·         Serebral palsi (CP)

·         Spina bifida

·         Gelişimsel gerilik

·         Down sendromu

·         Duyusal rahatsızlıklar

·         Post-travmatik durumlar

·         Merkezi sinir sistemi hastalıkları

·         Spor yaralanmaları

·         Romatoid artrit

·         Ortopedik hastalıklar

·         Vestibular hastalıklar

Uzay terapi ileri derece skolyozu,kalp hastalıkları,solunum problemleri,diyabeti,hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Uzay Terapisinin Amaçları

·         Kas Kuvvetini arttırmak

·         Mobiliteyi artırmak;

·         Fonksiyonel kapasiteyi artırmak;

·         Kontraktür oluşumunu azaltmak;

·         .

·         Aktif ve pasif hareket sınırını arttırır. 

·         Yerçekimi kuvvetini etkisiz hale getirir.Böylece zayıf kas gruplarında aktif hareket açığa çıkmasına yardımcı olur.

·         Dengeyi geliştirir

·         Koordinasyonu geliştirir

·         Emekleme,diz üstü durma,ayakta durma gibi belli bir fonksiyonel beceriye odaklanılabilir.

·         Herhangi bir pozisyonda, pozisyonun stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olur

Uzay Terapisi kas tonusunu normalize ederek spastisitenin azalmasına,vücut postürünün düzelmesine,vestibüler sisteme etki ederek denge ve koordinasyonun gelişmesine, zayıf kasların kuvvetlenmesine,yeni hareketlerin açığa çıkarılmasına,proprioseptif sistemin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Kinezyo Bantlama Tekniği

Kinezyo bantlama tekniği 1973 yılında Dr. KenzoKase tarafından kas ve eklem dizilimini desteklemek, ağrıyı ve ödemi azaltmak, kas aktivasyonunu artırmak, kas ve eklem dizilimini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir.
Kinezyo bant, hafif, yapışkan, elastik ve insan derisinin özelliklerini taşıyan, tedavi edici özelliği olan bantlardır. Deri ile bütünleşerek deri altındaki yapıları destekler.

- Gözenekli yapısıyla cildin hava almasını sağlar. Hareketlere engel olmaz.

- Lateks içermez. Alerji riski düşüktür

- Pamuklu yapıyla tahriş riski düşüktür

- Suya dayanıklıdır. 4-5 gün vücutta kalabilir.

Etki Mekanizması :
- Kinezyolojik bantlama dolaşım ve sinir sistemi aktive ederek iyileşmeyi hızlandırır. 
- Bantlar kasları ve eklemleri etkiler. Kan ve lenfotik akışı düzenleyerek dokuları rahatlatır, 
- Enflamasyonu azaltır. 
- Ağrı kesici özelliği olup, eklem problemlerini rahatlatır.

Kullanım Alanları :
- Eklem ve kas ağrıları
- Eklem sakatlıkları
- Şişlik ve ödem
- Duruş bozuklukları
- Ayak ağrıları
- Hipotoni
- Eklem hipermobilitesi

Kullanıldığı bazı hastalıklar:

-Serebral Palsi
-Down sendromu
-Hemipleji
-Brakial pleksus yaralanması
-Myelomeningosel
-Skolyoz
-Tortikollis

Diğer Hizmetler

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN

bahisnow giriÅŸ casinoslot adana escort perabet sekabet markobet betwinner grandbetting vdcasino marsbahis meritroyalbet meritroyalbet giris tipobet giris elexbet giris betebet giris cratosslot giris venusbet giris eskiÅŸehir escort betboo giris bahisnow giris limanbet giris bahsegel giris betpas giris jigolo siteleri casinoslot bahisnow casinoslot korsan taksi Jupwin Lordcasino Onwin Elitbahis Sahabet Casibom casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot Musclebet bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow casinoslot book of ra hazır kupon Aresbet Redwin Holiganbet aspercasino jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin nisanbet casinolevant albibet enobahis betovis zingabet slotcasino hipodrombet hipodrombet betizm julibet betbey betbey betizm simdibahis netxcasino lordcasino bettingpro.in netxcasino şimdibahis julibet Bahisnow Casinoslot jupwin elitbahis kralbet casinoslot casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Slotbar bahisnow bodrum escort